Memahami Masa Persiapan Menghadapi Kematian - e-learning.my.id

Memahami Masa Persiapan Menghadapi Kematian

Memahami Masa Persiapan Menghadapi Kematian - Kematian merupakan sesuatu yang penuh misteri sehingga banyak tinjauan tentang kematian itu dari berbagai sisi. Ada yang meninjau dari segi mistik, dan segi agama (religius). Tinjauan secara mistik dikaitkan dengan masalah-masalah takhayul, sedangkan tinjauan dari segi agama ada yang mengaitkan dengan masalah gaib. Lain pula tinjauan dari sisi ilmiah,
Load Comments

Subscribe Our Newsletter

Notifications

Disqus Logo