Pengertian Teori Etologi, Tokoh Teori Etologi, dan Aplikasi Teori Etologi - e-learning.my.id

Pengertian Teori Etologi, Tokoh Teori Etologi, dan Aplikasi Teori Etologi

Pengertian Teori Etologi, Tokoh Teori Etologi, dan Aplikasi Teori Etologi - Etologi ialah studi ilmiah pada perilaku binatang yang dianggap sebagai cabang zoologi. Istilah “etologi” diturunkan dari bahasaYunani, sebagaimana ethos (ήθος) ialah kata Yunani untuk "kebiasaan". Kata lain yang diturunkan dari kata Yunani ethos ialah: etis dan etika. Pertama kali istilah ini diperkenalkan dalam bahasa
Load Comments

Subscribe Our Newsletter

Notifications

Disqus Logo